Agnieszka Dzieduszycka

Mgr psychologii, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

 

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trzyletnią Szkołę Psychoterapii oraz roczny Kurs Pomocy Psychologicznej.

 

Od kilku lat pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego i uzależnień. Swoją pracę jako psychoterapeuty poddaje superwizji dbając o standardy wykonywanego zawodu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym z wykorzystaniem technik różnych szkół terapii dobieranych tak, aby pasowały do potrzeb i możliwości klienta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób, które:

  • Wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych (w szczególności dla DDA- Dorosłych Dzieci Alkoholików, DDD- Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
  • Mają trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi
  • Żyją w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współuzależnienie)
  • Doświadczają silnego lub długotrwałego lęku
  • Zauważają u siebie związane ze stresem objawy psychosomatyczne
  • Cierpią z powodu depresji, niskiej samooceny
  • Borykają się z trudnościami na polu zawodowym lub akademickim

 

Prowadzi terapię również w języku angielskim.

 

Psychoterapię widzę jako proces towarzyszenia klientowi w drodze do pełniejszej świadomości jego potrzeb i uczuć. Rolą terapeuty w tym procesie jest pomoc w usuwaniu przeszkód na tej drodze. Szczególnie ważne jest dla mnie stworzenie dającej bezpieczeństwo relacji, w której klient będzie mógł stawać się sobą i nadawać sens swoim działaniom.

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.