Ewa Miturska

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe – Dyplomowany Coach WWSE.

 

Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT, psychoterapeuta terapii systemowej (terapia rodzin i par), specjalista terapii motywującej, terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i staże zawodowe z obszaru:

 • uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks)
 • współuzależnienia
 • terapii grupowej i indywidualnej DDA
 • przemocy w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi)
 • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, objadanie się)
 • zaburzeń lękowych, depresji i manii
 • terapii motywującej
 • terapii krótkoterminowej
 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu TSR
 • terapii PTSD i traumy seksualnej
 • umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, radzenie sobie 
  ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci 
i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej.

 

Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną.

 

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty 
i grupy rozwoju osobistego.

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.