Uzależnienia

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności.

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie to:

  • dane zachowanie szybko staje się nawykowe
  • jest częste, regularne i stereotypowe
  • zajmuje znaczną część czasu
  • jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych
  • ma charakter przymusu wewnętrznego i trudno je przerwać
  • występuje zespół abstynencyjny, po odstawieniu substancji, lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją

 

Nałóg wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale również na jej zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać kłopoty w pracy, rozpad związku małżeńskiego lub innej struktury o charakterze rodzinnym, zanik więzi rodzic – dziecko czy dziecko – dziecko. Może wiązać się z problemami finansowymi. Na ogół cierpi także rodzina i bliscy osoby uzależnionej, uwikłani w jej nałóg.

 

Uzależnienie od:

 

WSPÓŁUZALEŻNIENIE - uzależnienie jednej z osób w rodzinie wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny jako całości, a także na funkcjonowanie poszczególnych jej członków - terapia dla osób współuzależnionych - grupowa i indywidualna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grupy wsparcia

 

Terapia indywidualna

 

Profilaktyka i Edukacja

 

Wykłady

 

 

owniczek

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.