Akademia Efektywności dla Rodziców

Stworzyliśmy Akademię Efektywności dla Rodziców po to, aby wspierać rodziców na różnych etapach wychowania dzieci oraz przekazać im zasady, na których opierają się różne umiejętności rodzicielskie i metody wychowawcze.

 

 

Proponujemy udział w programie, którego podstawowe cele to:

  • Poszerzenie świadomości na temat własnej roli, jako Rodzica i związanych z tym zadań, obowiązków.
  • Ukierunkowanie do zadbania o siebie, czyli dania sobie, jako Rodzicowi różnych praw np. do złości, niewiedzy i innych.
  • Zachęcenie do budowania postawy świadomej własnych celów i motywacji w roli bycia Rodzicem.
  • Motywacja do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności w obszarze wychowawczo – rodzicielskim.

 

Dzięki udziałowi w programie rodzice:

  • Poznają zasady i reguły poprawnej i efektywnej komunikacji w relacji Rodzic – Dziecko.
  • Uzyskają wiedzę na temat: ról w rodzinie, systemu rodzinnego, budowania relacji.
  • Zyskają świadomość na temat tego, dlaczego warto pracować nad relacjami w rodzinie? Jakie mogą być konsekwencje zaniedbania pierwszych sygnałów kryzysowych? Dlaczego uczucia i emocje są tak ważne? Dlaczego warto rozmawiać?
  • Poznają metody i narzędzia, które umożliwią towarzyszenie i wspieranie dziecka w ważnych jego etapach życia i rozwoju a także w różnych obszarach jego życia jak np. nauka, szkoła, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.
  • Dowiedzą się, jak  na różnych jego etapach - jak może wyglądać świat emocji dziecka, z czym się mierzy w swojej dziecięcej rzeczywistości, o czym może myśleć itp.

 

W ramach Akademii Efektywności dla Rodziców proponujemy warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-6 r.ż, dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, warsztaty o tematyce dorastania i dojrzewania, a także wykłady dotyczące profilaktyki uzależnień (również dopalaczy) oraz cyberprzemocy. Oferujemy także konsultacje i porady indywidualne dla rodziców i dzieci.

 

 

- Warsztaty przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku do 6 r.ż.

 

 

- Warsztaty przeznaczone dla rodziców dzieci w różnym wieku - zasobnik na różnych etapach

 

 

- Warsztaty o tematyce dorastania i dojrzewania

 

 

- Profilaktyka

 

 

Prowadzimy zapisy i udzielamy informacji telefonicznie (tel. 022 402 88 89) lub poprzez e-mail: info@wgp.org.pl

 


 

Partnerzy:

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.