Spotkania dla dzieci młodzieży

DZIECI


Konsultacje i porady dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (rozwój dysharmonijny bądź opóźniony):

 • poradnictwo dla rodziców dzieci z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego (wcześniaki, dzieci z zagrożonej ciąży, z problememi w okresie okołoporodowym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego)
 • konsultacje dla dzieci z problemami adaptacyjnymi (kłopoty ze spaniem, jedzeniem, adaptacją do nowych sytuacji np. narodziny rodzeństwa, pójście do przedszkola, zmiana sytuacji rodzinnej)


Konsultacje i porady dla rodziców i dzieci z problemami z zakresu:

 • trudności szkolnych,
 • dojrzałości szkolnej,
 • trudności wychowawczych,
 • nerwic,
 • ADHD,
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia),
 • niskiej samooceny

 

Diagnoza z wykorzystaniem metod testowych:

 • diagnoza rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza poziomu inteligencji,
 • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
 • diagnoza trudności szkolnych.

Zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, relaksacyjne, poprawiające koncentrację uwagi, rozwijające myślenie twórcze, zajęcia metodą Dennisona.

 

MŁODZIEŻ

 

Pomagamy w sytuacji:

 • depresji
 • stresu
 • trudności i kryzysów emocjonalnych
 • poczucia osamotnienia
 • braku motywacji do działania
 • poczucia utraty sensu życia
 • niskiej samooceny
 • problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów wychowawczych
 • problemów emocjonalnych (u osób dorosłych, młodzieży i dzieci)
 • problemów z nadwagą i otyłością
Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.