Spotkania indywidualne dla dorosłych

DOROŚLI


Pomagamy osobom doświadczającym:

 • depresji
 • stresu
 • trudności i kryzysów emocjonalnych
 • poczucia osamotnienia
 • braku motywacji do działania
 • poczucia utraty sensu życia
 • niskiej samooceny
 • straty i żałoby
 • wypalenia zawodowego
 • problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, w związkach partnerskich)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • uzależnienia lub współuzależnienia
 • syndromu DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów wychowawczych
 • problemów emocjonalnych (u osób dorosłych, młodzieży i dzieci)
 • problemów z nadwagą i otyłością

Pomagamy parom:

 • w kryzysach
 • w trudnościach z komunikacją
 • wspieramy w trakcie trwania rozwodu
 • prowadzimy mediacje rodzinne i rozwodowe

Pomagamy rodzinom w trudnych sytuacjach. Także w sytuacjach kryzysowych.

FORMY POMOCY:

 • konsultacje i porady,
 • interwencja kryzysowa,
 • indywidualna terapia krótkoterminowa,
 • indywidualna terapia długoterminowa,
 • terapia dla par i małżeństw,
 • terapia rodzinna,
 • mediacje,
 • treningi i warsztaty,
 • grupy wsparcia,

 

Ideą naszej przychodni jest kompleksowa pomoc, dlatego też przygotowaliśmy programy:

Kompleksowy program pomocy osobom w konflikcie okołorozwodowym

Kompleksowy program pomocy osobom z problemami odżywiania

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.